OFERTASzybki kontakt: 61 812 65 00

Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiał biofiltracyjny skłoniło spółkę Ekopoz do powołania spółki Spektor w celu opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania złóż biofiltracyjnych.

Przeprowadzone prace badawcze doprowadziły do  zastrzeżenia patentowego unikalnej technologii wytwarzania materiału do biofiltracji. Spektor w ramach współpracy członków Klastra Innowacyjnych Technologii Biofiltracji oferuje kompleksowe usługi związane z technologiami biofiltracji obejmujące projektowanie, dostarczanie, serwis kompletnych instalacji biofiltracyjnych.

Image
SPECYFIKACJA:
  • krótki czas osiągnięcia dojrzałości,
  • wysoka porowatość oraz chłonność,
  • trwałość złoża do 4-5 lat,
  • stabilny przepływ gazów w okresie eksploatacji.
Dostarczamy jednorodny materiał do każdej wielkości instalacji.

Image