AktualnościWszystkie aktualności »

Zapytanie ofertowe dotyczące zabudowy targowej POLEKO 20142014-09-01

W związku z realizacją projektu pt.:

„Rozwój działalności firmy SPEKTOR Sp. z o.o. poprzez eksport innowacyjnego produktu”

polegającego na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu

w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-100/13-00

współfinansowanego przez UnięEuropejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka 2007-2013

6 Oś priorytetowa: Polskagospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport doeksportu

 

firma SPEKTOR Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nawykonanie następujących usług związanych z udziałem na międzynarodowychimprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terenie Polski:

Ściągnij Zapytanie Ofertowe

Image